Midt- og Østerbyen

Velkommen til område Midt- og Østerbyen

Helle Langaa Andersen

Områdeleders ord:

Vi er godt på vej i vores samarbejde i Område Midt- og Østerbyen.
Vi har i de 2 år der gået fået skabt en dynamisk områdeinstitution med 5 velfungerende afdelinger:

  • Afd.Lykkegårdsparken
  • Afd.Trianglen
  • Afd.Rørkjærhusene (hus Lillebjørn, hus Storebjørn og hus Manøgade)
  • Afd.Esbjerg Børnegård
  • Afd.Nygårdsvej
     

Alle afdelinger med hver deres unikke hverdag og samtidig med en fælles tanke om trivsel, læring og udvikling for både børn, forældre og personale i både det enkelte afdeling og hele området Midt-og Østerbyen.
Selvom vilkårene og behovene p.t meget forskellige og så syntes jeg, at vi allerede i dag er en spændende områdeinstitution, der både satser på det fælles og det individuelle afsæt.

Engagerede forældre, dygtige medarbejdere og de rigtige Pædagogiske Ledere gør at der i hver enkelte afdeling, ”hver dag” ydes en kæmpe indsats for at skabe den bedst mulige ”hverdag” med et fælles ønske om udvikling og trivsel for alle børn.

Derfor er pædagogisk lærings miljø et fælles værktøj for medarbejdere og ledelse for at opnår et godt og lærerigt miljø for alle børn i vores dagtilbud.

Hjerne og hjertet er vores digitale platform der understøtter barnets trivsel og udvikling i dialog med forældrene.

Da vi rigtig gerne vil dialogen om stort og småt. Opfordres du til at kontakte os hvis du har noget på hjertet.

Som områdeleder glædes jeg over den fantaktiske indsats, jeg oplever der hver dag skabes i den enkelte afdeling og i vores område som helhed.
Der lægges mange kræfter og stort engagement i at dagligdagen lykkes hver dag.
Jeg oplever vi er godt på vej i vores samarbejde i Område Midt-og Østerbyen.

Områdeleder
Tine Kirkegaard